• title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title
 • title

Giới thiệu

Công ty TNHH Bách Khoa Quốc Gia (NAPOLY Co., Ltd) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo các loại nồi hơi & thiết bị trao đổi nhiệt gồm:
1. Khảo sát, thiết kế, chế tạo các loại nồi hơi & thiết bị trao đổi nhiệt;
2. Lắp đặt, sửa chữa, cải tạo các loại nồi hơi & thiết bị trao đổi nhiệt;
3. Kinh doanh phụ kiện, thiết bị và nguyên vật liệu liên quan tới lĩnh vực nồi hơi và thiết bị trao đổi nhiệt
;

4. Hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực chế tạo nồi hơi & thiết bị trao đổi nhiệt... chi tiết